Professionell klottersanering i Uppsala & Stockholm

Har du problem med klotter på din egendom och behöver klottersanering?
Vi på PL Utemiljö erbjuder professionell klottersanering som utförs av erfaren och certifierad personal.
 

Vi tar hand om klottret

I Uppsala och andra städer är klotter tyvärr vanligt förekommande, ibland även på känsliga ytor. Klottersanering kan kräva olika tekniker beroende på typ av klotter och underlagets skick och tålighet. Vi arbetar skonsamt och tar alltid hänsyn till varje objekts specifika karaktär och förutsättningar när vi väljer den lämpligaste metoden.

Vid borttagning av klotter använder vi effektiva, miljövänliga metoder med ändamålsenliga rengöringsmedel och blästringstekniker. Vår långa och breda kunskap och erfarenhet genomsyrar hela vår verksamhet, och vi använder modern teknik och kreativa lösningar för att uppnå det bästa resultatet med minimal miljöpåverkan.

Effektiva och miljövänliga metoder 

Uppsala liksom andra städer kommer inte ifrån att det klottras, ibland på känsliga ytor. Klottersanering kan kräva många olika tekniker beroende på typ av klotter och underlagets skick och tålighet. Vi arbetar skonsamt och tar alltid hänsyn till varje objekts specifika art och förutsättningar, och väljer metod utifrån detta.

Vid borttagning av klotter använder vi metoder som är effektiva, men snälla mot miljön. Vi använder oss av ändamålsenliga rengöringsmedel och blästring.

Lång och bred kunskap och erfarenhet genomsyrar hela vår verksamhet där vi arbetar med modern teknik och kreativa lösningar. Allt för att få ett så perfekt resultat som möjligt med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Klottersanering på alla sorters ytor

Vi sanerar klotter på alla sorters byggnader som fasader, skyltfönster, portar eller balkonger. Men vi sanerar även i tunnlar, på lyktstolpar, i hissar, på statyer och andra platser där någon varit framme med sprayburken eller tuschpennan.Vi tar oss an klottersanering i både offentliga och privata miljöer.

Klottersanering = rätt utrustning och kunskap 

Klottersanering kräver såväl kunskap som rätt utrustning. Resultatet av saneringen avgörs av vilken typ av färg som använts samt materialet i objektet. Här är det mycket viktigt att använda sig av rätt metod. Därmed är det en god idé att låta professionella klottersanerare göra jobbet. Om man ger sig på klottersanering utan kunskap och väljer fel medel och metod riskerar man bara att göra skadan värre.

Anlita därför oss på PL Utemiljö för professionell och skonsam klottersanering.

 

Tveka inte att kontakta oss redan idag med din förfrågan om klottersanering.

Kontakta oss på 08-767 64 64 eller maila oss på info@plutemiljo.se. Du kan även kontakta oss genom att skicka kontaktormulär.

 

Läs mer om PL Utemiljö här.