Om oss

Grunden till ett väl utfört arbete är kompetent, engagerad och pålitlig personal.

På PL Utemiljö har vi tillsammans en bred kompetensbas med mångårig erfarenhet inom renhållning och maskinsopning.

Utgångsorterna är Stockholm och Uppsala och vi arbetar dagligen med gaturenhållning runtom i Mälardalen. Vi åtar oss även enskilda uppdrag i övriga landet.

"Som kund hos oss ska du alltid känna att du får den bästa servicen och att du kan lita på att vi håller vad vi lovar. Att vi alltid löser uppgiften och gör ett noggrant jobb. Det är lika viktigt för oss själva som för våra kunder."

- Patrik Lundqvist,
grundare och ägare av PL Utemiljö AB

Vi gör inte bara rent, vi gör soprent!

Vi är ett trivsamt och väl samspelt gäng som tillsammans ser till att PL Utemiljö dagligen levererar tjänster av hög kvalitet! Vi är vana att arbeta i komplexa miljöer och personalen har för branschen alla nödvändiga utbildningar.

Namn och kontaktuppgifter till våra chaufförer hittar du här.

Miljömedveten gaturenhållning

Vi på PL Utemiljö värnar om vår miljö. Med våra högtryckstvättande renhållningsfordon får vi upp de skadliga PM10-partiklar som ger kommunerna viten av EU vid för höga värden i stadskärnorna. Självklart tar vi också hand om tippmassor på ett miljömässigt riktigt sätt och ser till att minimera tomkörningar så långt det bara går. Vi beräknar mängden vatten som går åt i vår verksamhet för att undvika spill och vi tankar enbart i kommunernas för ändamålet godkända vattenkiosker med sk tekniskt vatten.