Gatusopning Uppsala

Effektiv gatusopning med moderna maskiner

PL Utemiljö är din leverantör av gatusopning samt andra kvalificerade maskinsopningstjänster i Uppsala med omnejd. Vi gör inte bara rent – vi gör soprent.

Rena gator säkrar din utemiljö

Med vår moderna och effektiva flotta av maskinsopningsbilar håller vi rent på gator, torg och gårdar, där vi bland annat ser till att markytorna inte blir farligt hala av sand eller nedfallna löv. Vi tar uppdrag från såväl kommunen som företagare och privatpersoner. På vårkanten utgör sandupptagning en stor del av jobben. Vi utför även underhållssopning, renhållning av gator, gång- och cykelbanor eller arbeten inom asfaltindustrin, där vi högtryckstvättar och vacuumsuger ytor som ska asfalteras.

Renhållning för en ren framtid

Vi sopar med din säkerhet och allas vår miljö i fokus. Alla våra maskinsopningsbilar, stora som små, är moderna och effektiva. Våra högtryckstvättande fordon tar upp skadliga partiklar och givetvis ser vi till att tippmassor hamnar på rätt plats. Vi beräknar vår vattenförbrukning och minimerar våra egna utsläpp. Allt för att vi ska kunna leva i en så ren miljö som möjligt – nu och i framtiden.
 

Inget uppdrag är för stort eller för litet – kontakta oss gärna redan idag.

Kontakta oss på 08-767 64 64 eller maila oss på info@plutemiljo.se. Du kan även kontakta oss genom att skicka kontaktormulär.